2 percentá pre udržateľné fungovanie ekocentra

Aj pre nás je dôležitý udržateľný spôsob života a udržateľná prevádzka ekocentra. Preto, ak by ste sa radi podporili jeho ďalšie fungovanie, tak budeme radi, ak nám venujete dve percentá z vašej dane z príjmu. Právnická osoba, ktorej takto budete venovať svoju časť z daní je občianske združenie Preles, ktoré založilo a prevádzkuje Ekocentrum Lesopark.

Tu je postup pre poukázanie 2% z daní:

Zamestnanec

 • do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3,32 €).
 • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
  Pozn.: dátum zaplatenia dane nájdete v potvrdení o zaplatení dane od zamestnávateľa

Pozor! Ak ste dobrovoľníci o. z. PRELES (najmenej 40 hodín za rok 2014), môžete nám na základe nášho potvrdenia darovať až 3%! (potvrdenie vám vystavíme my, viac v časti „Dobrovoľník“)

 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

Živnostník

 • v oddiele VIII len vyplníte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete:
 • Názov: PRELES
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 420 635 66
 • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na DÚ podľa vášho bydliska.

 

Firma (právnická osoba)

 • vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Najmenšia možná čiastka, ktorú môžete poukázať, je 8 €.
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2014 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nielen Prelesu), môže poukázať iba 1,5% z dane: vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • ak právnická osoba (firma) v roku 2014 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako Prelesu), môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Vyplňte potrebné údaje údaje o prijímateľovi:
 • Názov: PRELES
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 420 635 66
 • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Dobrovoľník

Ak ste v roku 2014 pracovali ako dobrovoľník pre PRELES, o.z. viac ako 40 hodín, tak nám môžete poukázať až 3 percentá z vašej dane.

 • budete od nás potrebovať potvrdenie (je povinnou prílohou daňového priznania, ak chcete poukázať 3%). Vyplňte prosíme vaše údaje do Potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti.
 • pošlite nám toto Potvrdenie na vladimir.randa@gmail.com, budeme vás obratom kontaktovať.
 • ďalej postupujte podľa vyššie uvedených postupov – darujte vaše 3% buď ako zamestnanec, alebo živnostník

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet