Festival mestoINAK prináša do Žiliny susedské aktivity

Druhý ročník festivalu mestoINAK opäť oživí ulice a vtiahne Žilinčanov do diania v našom meste. Festival je zasvätený verejnému priestoru, životnému prostrediu okolo nás, susedom a susedstvu, aktívnym občanom a všetkým obyvateľom mesta. V jeho programe nájdete populárnu cyklojazdu, fotomaratón, susedskú slávnosť, čistenia ulíc občanmi alebo diskusiu na aktuálnu tému spoplateného parkovania.

 Od 19. do 25 apríla bude každý deň venovaný inej dôležitej téme, s ktorou sa dennodenne stretávajú všetci Žilinčania. Festival začne výtvarným plenérom pre deti zo Základnej umeleckej školy. Pokračovať bude umeleckou inštaláciou poukazujúcou na problém nelegálnych reklám na uliciach Žiliny. Následne sa na mestskom úrade uskutoční diskusia so zástupcami samosprávy a prevádzkovateľmi obchodov a služieb. Jej cieľom bude hľadanie optimálneho spôsobu prezentácie prevádzok, vhodného do mestskej pamiatkovej rezervácie. Mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi vypracovalo manuál pouličnej reklamy, ktorý bude na diskusii predstavený.

Aj_tu_moze_byt_vasa_reklama1

„Diskusia je výbornou príležitosťou, pre všetky strany, hľadať vzájomne prijateľné riešenie, ako by mala vyzerať súdobá reklama v historickom prostredí. Veríme, že prevádzkovatelia služieb využijú ponúknuté riešenia, ktoré im pomôžu vytvoriť kvalitnú a estetickú propagáciu ich prevádzky“, povedala architektka Lucia Streďanská z občianskej iniciatívy Verejný smog, ktorá sa na príprave akcie podieľa.

Festival ďalej pokračuje fotomaratónom. Jedná sa o fotografickú súťaž otvorenú všetkým amatérom aj poloprofesionálom. Počas dvoch hodín budú mať súťažiaci možnosť nafotiť 4 témy vo verejnom priestore. Fotografie v jednotlivých kategóriách následne vyhodnotí odborná porota zložená z členov Fotoklubu Obzor. Súťažiaci môžu vyhrať videokameru a 3x fotoaparát od sponzora súťaže, žilinskej firmy PLAY Electronics.

V piatok 22. apríla, na Deň Zeme, budú spoločensky zodpovedné firmy zo Žiliny čistiť žilinský Lesopark Chrasť alebo okolie svojej organizácie. O deň neskôr na nich nadviažu občania, ktorí budú čistiť svoje ulice.

.„Sme veľmi radi, že po roku môžeme nášmu mestu opäť pomôcť v rámci akcie Vyčistime si našu ulicu. Organizácie a občania budú čistiť verejné priestranstvá v meste, ulice aj žilinský lesopark. Zamestnanci firiem robia túto činnosť Firemni_dobrovolnici_cistili_lesopark2dobrovoľne vo svojom pracovnom čase. Im aj aktívnym občanom, ktorí sa pridajú patrí veľká vďaka“, povedal organizátor festivalu a zároveň koordinátor spomenutej akcie, Vladimír Randa z občianskeho združenia Preles.

Piatkový program ešte doplní Veľká jarná cyklojazda, ktorá štartuje o 17:00 z Hlinkovho námestia. „Cieľom cyklojazdy je ukázať, že aj cyklisti patria na cesty a majú plné právo komunikácie využívať a byť rešpektovaní vodičmi motorových vozidiel. Zároveň by sme radi upozornili na potrebu ďalšieho budovania mestskej infraštruktúry tak, aby sa slogan cyklomesto Žilina stal realitou“, povedal Martin Krištof z občianskeho združenia Mulica, ktoré cyklojazdu pravidelne organizuje.

Velka_jarna_cyklojazda1Do programu festivalu sa tradičnou Pecha Kucha Night zapojilo aj kultúrne centrum Stanica – Záriečie. Jedná sa o prezentačný formát, pri ktorom jeden prezentujúci predstaví svoju prácu a inšpirácie v 20 obrázkoch, pričom na každý má 20 sekúnd. Témou najbližšej akcie bude verejný priestor a súčasné umenie.

V nedeľu, 24. apríla, sa môžu všetci Žilinčania tešiť na Susedskú slávnosť, ktorá sa uskutoční v parku Ľudovíta Štúra na Bôriku. Akcie je príležitosťou pre obyvateľov stretnúť sa a spoznať svojich susedov, piknikovať, hrať hry, ochutnávať vlastnoručne napečené koláče, jednoducho si užívať život v našom meste.

Posledný deň festivalu, pondelok, je venovaný vážnej téme, ktorou je spoplatnenie parkovania na žilinských sídliskách. Keďže tento problém sa týka takmer všetkých Žilinčanov a je potrebné hľadať široko akceptovateľné riešenie, tak sa organizátori festivalu rozhodli pozvať do Žiliny špičkových odborníkov na parkovanie zo Slovenska a Českej republiky. Títo budú od 17:00 v Nadácii Polis zdieľať svoje odborné poznatky a vedomosti o tom, ako riešiť problém parkovania v mestách 21. storočia.

Festival organizuje občianske združenie Preles v rámci svojho projektu Ekocentrum Lesopark. Vstup na všetky akcie je voľný. Na niektoré sa treba vopred prihlásiť. Detailné informácie o celom programe, jednotlivých akciách, ako aj spôsobe prihlasovania nájdete na stránkach www.mestoINAK.sk

 

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet