Lesný klub pre deti v ekocentre

Od apríla 2015 bude v ekocentre fungovať lesný klub. Chceme pre deti vytvoriť rešpektujúce prostredie v prírode, kde by sa mohli slobodne rozvíjať a kde pedagóg nie je učiteľom, ale sprievodcom detí, ktorý poskytuje impulzy a prináša tému vychádzajúcu z prírody alebo aktuálneho záujmu detí.

Dôvody zámeru

Lesný klub situovaný v prostredí lesa ponúka deťom priestor pre sociálne učenie, spoločenstvo a rozvoj ich osobných schopností a záujmov na základe bohatosti podnetov živého prostredia. Okrem toho rozvíja aj vzťah k prírode a porozumenie pre naše životné prostredie. Lesný klub ponúka protipól k hektike a stále narastajúcim vzruchov nášho moderného sveta. Deťom chceme ponúknuť základ pre zdravý samostatný rozvoj osobnosti, ktorý im umožní získať kompetencie do ich ďalšieho života. Les je priestorom pre hru, zážitky, zmysly a učenie, je miestom kooperácie, miestom pre dobrodružstvá a rozprávky, je zdrojom kreativity a fantázie, je oázou pokoja a je otvorený pre všetkých ľudí. Prostredníctvom aktívneho vnímania lesného prostredia sa buduje u detí zdravé sebavedomie, empatia a významné vôľové a sociálne vlastnosti. Lesný klub  však nie je len klasická materská škola premiestnená do lesa. Okrem živého a meniaceho sa prostredia je v jej podstate aj celkom iný prístup k jednotlivým deťom, k učeniu, vzťahu učiteľ – dieťa, tempu a obsahu učenia sa a slobode.

 Ide aj o tzv. rodinný prístup, keďže detí je maximálne 12 a významným prvkom je aj aktívna spolupráca a komunikácia s rodičmi, ktorí sa tiež podieľajú na chode lesného klubu. Môžu predostrieť svoje postrehy, nápady, kritiku. Môžu prispieť svojou pomocou pri budovaní zázemia, priestorov a pod.

 

Praktické informácie

 Miesto

Lesopark Chrasť v Žiline

Zázemie

Ekocentrum Lesopark v areáli Paľovej búdy

Zázemie slúži ako úkryt pri extrémnych poveternostných podmienkach (dážď, búrka a extrémna zima), na doplnenie pedagogickej práce (kreslenie, tvorenie), poobedný oddych a na uschovanie materiálu.

Prevádzka

Prevádzka lesného klubu je od apríla do júla (vrátane) na 2 dni v týždni (utorok a štvrtok). Je možnosť doobednej dochádzky (7.30 – 13.00,) alebo celodennej dochádzky (7.30 – 16.00). Od septembra plánujeme spustiť prevádzku na každý pracovný deň.

Skupina detí

V lesnom klube sú deti od 3 rokov až po školský vek sprevádzané školeným pedagógom.

Počet detí do 12 – 2 pedagógovia, nad 12 detí 2 pedagógovia a 1 dobrovoľník (alebo rodič).

Strava: Desiata – prinesú si deti z domu, obed bude varený v Ekocentre (našou dobrovoľníčkou).

Ak vás projekt lesného klubu zaujal a radi by ste sa dozvedeli viac, tak si môžete prečítať celú koncepciu lesného klubu.

Ak ste sa svojím dieťaťom dohodli, že aj ono bude navštevovať lesný klub v ekocentre, tak nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Kontakt: lesnyklubZA@gmail.com, 0907 694 985 (Jana Buteková)

.

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet