Projekt o kreatívnom recyklovaní – C.R.E.E.P.

Naša organizácia je partnerom v projekte C.R.E.E.P., čo je skratka z anglického Creative recycling – eco education program (Kreatívne recyklovanie – ekologicko-vzdelávací program). Projekt je financovaný z Višegrádskeho fondu, z programu Štandardných grantov. Naším cieľom je spoločne vytvoriť manuál pre kreatívne recyklovanie, využiteľný učiteľmi a pracovníkmi s mládežou. Na projekte spolupracujeme s našimi partnermi z Maďarska (Sustainable Department, Central European University), Poľska (Fundacja Laja) a Českej republiky (Petrklíč help). V našom meste sme sa pri realizácii projektu spojili s mestským úradom v Žiline.

Projekt sa začal 1. januára 2014 a bude trvať do 31. júla 2014. V každej krajine sa bude realizovať 9 recyklačných workshopov, spolu 36. Budeme spolu experimentovať a výsledok našej práce spíšeme do manuálu pre kreatívne recyklovania, ktorý môžu učitelia a pracovníci s mládežou používať pri svojich programoch s deťmi. Na oficiálnej stránke projektu môžete nájsť aktuality z diania, termíny workshopov a ďalšie informácie. Počas februára a marca budeme v Žiline v ekocentre realizovať každý týždeň jeden workshop.

V apríli prebehne finalizácia a tlač sprievodcu recyklovaním. No a na záver, počas mája a júna budeme manuál predstavovať verejnosti v každej zo zúčastnených krajín. Na tomto stretnutí sa účasntíci dozvedia ako manuál vznikal, ako ho možno použiť a v prípade záujmu si ho môžu rovno vziať a začať používať.

Ďakujeme za podporu Višegrádskemu fondu, vďaka ktorej sa tento projekt uskutoční. V prípade,  že má vaša škola záujem zúčastniť sa recyklačného workshopu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0949 754 146, prípadne emailom na info@ekopark.sk a spoločneme dohodneme termín. Workshop je pre žiakov bezplatný.

.

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet