Tréning pre trénerov zážitkového vzdelávania

PrintVďaka finančnej podpore programu Erasmus+ budeme v júli po druhýkrát hostiť medzinárodný tréning pre budúcich trénerov o zážitkového vzdelávania.

Základné informácie

 • Dátum: 1.7. – 6.7. 2016 (bez dní na cestovanie)
 • Miesto: Paľova búda, Žilina, Slovensko
 • Zúčastnené krajiny: SR, ČR, Holandsko, Litva, Rumunsko, Lotyšsko
 • Počet účastníkov: 24
 • Účastnícky poplatok: 60,-€. V cene je ubytovanie, strava, náklady školenia. Cestovné si účastníci hradia na vlastné náklady.
 • Organizátor: Preles, o.z., Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • Kontakt: vladimir.randa@gmail.com, 0949 754 146

Obsah tréningu

Zážitkové vzdelávanie je veľmi populárnou odnožou neformálneho vzdelávania. Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Každý zážitok, ktorý máme, má potenciál nás niekde posunúť. Ak je správne reflektovaný, tak sa zážitok stáva prostriedkom učenia.

Počas tréningu bude rozoberať 4 základné témy: osoba trénera, skupina a skupinová dynamika, tvorba zážitkového programu a využitie týchto znalostí pre vytváranie pracovných príležitostí.

 1. Tréner je v tréningu druhou najdôležitejšou osobou. Hneď po účastníkovi. Budeme objavovať role, ktoré môže tréner nadobúdať; kompetencie, v ktorých sa môže rozvíjať a trénerske štýly, s ktorými môže disponovať.
 2. Skupina – budeme sa venovať konkrétnym súčastiam skupinovej dynamiky – cieľu skupiny, existencii moci, tvorbe podskupín, pravidlám a normám správania, líderstvu, resp. nasledovníctvu. Naučíme sa pozorovať a identifikovať tieto procesy a porozumieť ako ich existencia vplýva na priebeh tréningu alebo zážitkovej akcie. Budem tiež skúšať rôzne problémové situácie v tréningovom procese a zoznámime sa s intervenciami, ktoré môže tréner používať.
 3. Program – základná metóda, ktorú budeme pre tvorbu programu používať je dramaturgia. Naučíme sa porozumieť princípu zaraďovania jednotlivých programových blokov. Naučíte sa, čo je červená niť v programe a ako zo zážitku vytvoriť zážitkové vzdelávanie.
 4. Zamestnateľnosť je posledná téma školenia. Budeme sa venovať praktickému presahu školenia do života účastníkov. Ako naučené využiť pre vytváranie pracovných príležitostí vo vzdelávaní. Stretnete inšpiratívnych školiteľov a ľudí, ktorí sa s vami podelia o svoje tipy ako zo záľuby v zážitkovom vzdelávaní spraviť živobytie.

Bližšie informácie o tréningu nájdete tu.

V prípade Vášho záujmu o účasť na tréningu Vás prosíme vyplniť prihlášku, ktorú stiahnete na nasledujúcom linku. Pošlite ju koordinátorovi projektu, Vladimírovi Randovi na adresu: vladimir.randa@gmail.com a počkajte na odpoveď 🙂

SAM_0215

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet