Z Vašich 2% vytvárame zo Žiliny lepšie miesto pre život.

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% vašej dane z príjmu občianskemu združeniu PRELES. A čo za vaše 2% robíme? Staráme sa o lesopark Chrasť a pripravujeme jeho veľkú obnovu. Spolu s vami čistíme ulice Žiliny, organizujeme susedské slávnosti, ktoré pomáhajú nášmu zanedbanému mestu, bojujeme proti nelegálnej reklame a za lepšie podmienky pre cyklistov, robíme zo Žiliny lepšie miesto pre život.

Vďaka Vašim 2% z dane, budeme môcť v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej.

Poukázať 2% je jednoduché. Zvládnete to v troch krokoch. Prinášame vám postup pre:

 • Zamestnanca,
 • Živnostníka alebo fyzickú osobu,
 • a Právnickú osobu.

Ak už viete, ako pri poukázaní 2% postupovať, potrebujete len tieto naše údaje:

Názov: Preles

Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO: 420 635 66

 

Zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane do 15. februára.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (Pozn.: Tento formulár vo formáte pdf je editovateľný). Uveďte svoje kontaktné údaje, výšku zaplatenej dane (nájdete v Potvrdení o zaplatení dane) a výšku 2% z tejto sumy. V časť údaje o prijímateľovi sú už vyplnené údaje PRELESu. Ak nepoužijete tlačivo z našej stránky, uveďte prosím nasledovné:

 • Názov: PRELES 
 • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO:42063566

3. Doručte oba formuláre (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní dane) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 30. apríla 2016. Ak si nie ste istí, pod ktorý daňový úrad spadáte, príslušný daňový úrad aj s jeho adresou ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane PRELESu aj svojej rodine a známym.

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na info@preles.sk alebo telefonicky na 0949 754 146.

6. Poznámka pre dobrovoľníkov: Pokiaľ ste v priebehu roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. V tomto prípade je potrebné daňovému úradu doručiť i Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré Vám vystaví organizácia, v ktorej ste dobrovoľníčili.

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!

Fyzická osoba alebo živnostník

1. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane (oddiel VIII v daňovom priznaní typu A; oddiel XII v daňovom priznaní typu B).

2. Vypočítajte si 2% z Vašej dane z príjmu a vyplňte príslušnú kolónku. Do údajov o prijímateľovi 2% z dane uveďte nasledovné údaje:

 • Názov: PRELES 
 • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO:42063566

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska osobne alebo poštou do 31. marca 2015 a v tomto termíne aj zaplaťte daň. Ak si nie ste istí, pod ktorý daňový úrad spadáte, príslušný daňový úrad aj s jeho adresou ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane PRELESu aj svojej rodine a známym.

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na info@preles.sk alebo telefonicky na 0949 754 146.

6. Poznámka pre dobrovoľníkov: Pokiaľ ste v priebehu roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. V tomto prípade je potrebné daňovému úradu doručiť i Potvrdenie o odpracovaných hodinách, ktoré Vám vystaví organizácia, v ktorej ste dobrovoľníčili.

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!

 

Právnická osoba

V roku 2016 môžu právnické osoby darovať 1% alebo 2% svojej dane z príjmu, minimálne vo výške 8€ jednému alebo viacerým prijímateľom.

2% alebo 1% ?

 •   2% z dane môžete venovať, ak ste v roku 2015 až do podania daňového priznania darovali financie vo výške 0,5% z dane na verejnoprospešné účely akejkoľvek organizácii. V tomto prípade v daňovom priznaní uveďte, že poukazujete 2% z dane a vyplňte v časti IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu kolónky 1, 2 a 4.
 • 1% z dane poukazujete, ak ste v uplynulom roku nevenovali finančný dar vo výške aspoň 0,5% z dane. V tomto prípade vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5% z vašej dane a v časti IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu, vyplňte kolónky 1,3 a 4.

2. V časti IV. daňového priznania uveďte nasledovné údaje o prijímateľovi 1% (2%):

 •  Názov: PRELES 
 • Sídlo: Lichardova 8507/30, 010 01 Žilina
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO:42063566

SID: nevyplňuje sa

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu do 31. marca 2016 a v tomto termíne aj zaplaťte daň. Adresu príslušného daňového úradu ľahko zistíte na stránke Finančnej správy SR.

4. Povedzte o možnosti darovať 2% z dane PRELESu aj svojim obchodným partnerom alebo klientom.

5. V prípade akýchkoľvek otázok či problémov pri vypĺňaní tlačív Vám radi pomôžeme. Stačí nás kontaktovať e-mailom na info@preles.sk alebo telefonicky na 0949 754 146.

6. Poznámka: Právnická osoba môže svoje 1% (2%) rozdeliť medzi viacerých prijímateľov. Ak ste sa tak rozhodli urobiť, vložte do daňového priznania túto prílohu, kde uvediete údaje o všetkých prijímateľoch a sumy, ktoré im poukazujete. 

Srdečne Vám ďakujeme za podporu!

 .

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet