Zážitkový seminár tvorby komunity

Pozývame vás na seminár tvorby komunity podľa Scotta Pecka. Uskutoční sa vo voľné dni od štvrtka, 7.5 o 18:00 do  nedele, 10. 5. 2015.

V piatok, sobotu a v nedeľné dopoludnie sa spoločne ponoríme do neštruktúrovaného procesu, na ktorom je seminár založený. V bežnom svete sa s neštruktúrovaným procesom stretávame len veľmi zriedka, a preto je pre mnohých veľmi náročný. Často je veľmi intenzívny, nakoľko pracuje aj s našimi podvedomými procesmi. Preto je nevyhnutné informovať organizátorov o všetkých prekážkach, ktoré môžu ovplyvniť vaše vnímanie a pozornosť, hlavne na zdravotné problémy s psychikou a užívanie psychofarmák.

Pravidlá

Pre tých, ktorí sa s procesom tohoto typu ešte nestretli je dôležité vedieť, že nie je možné zúčastniť sa len časti procesu. Proces, ktorým na workshope prechádzame za bežných okolností trvá celé týždne alebo mesiace a preto je nutná vysoká koncentrácia, nasadenie a otvorenie sa novým výzvam, ktoré na osobnej i skupinovej úrovni prichádzajú.

Výsledok procesu a miera hĺbky dosiahnutého psychologického zážitku komunity (Psychological Sence of Community) je výslednicou odhodlania a zapojenia sa všetkých účastníkov. Podobne sme všetci spoluzodpovední za výsledok a hĺbku stavu, ktorý spoločne dosiahneme. V záujme čo najväčšieho ponorenia do “iného rytmu” (a neodvádzania pozornosti) uvažujeme o možnosti aby „voľný čas“ na seminár prebiehal v tichu. Znamená to, že cez krátke prestávky, ktoré sú počas trojhodinových blokov, tak aj počas varenia a večernej pauzy by sme udržovali úctivé ticho. Spať budeme na matracoch a karimatkách na zemi v seminárnej miestnosti.

Veríme, že z týchto informácií je vám už zrejmé, že sa nejedná o víkendovú zábavu a pohodovo strávený spoločný čas, ale o náročnú prácu na sebe a na svojich kultúrno-spoločensky často deštruktívnych stereotypoch.

O procese

Proces prebieha najľahšie, keď sa stretne skupina 25-30 ľudí, ktorí sa medzi sebou nepoznajú a majú záujem o porozumenie tomu, čo sa v skupine nezaťaženej spoločnými traumami a pocitmi nespravodlivosti, deje. Najlepšie je, keď sa účastníci zaujímajú o to, ako proces prebieha a čo sa v ňom môžu naučiť a priniesť si toto poznanie do svojho prostredia, blízkych vzťahov, rodín a komunít, v ktorých žijú. Náročnosť procesu zvyšujú predchádzajúce vzťahy medzi účastníkmi a akékoľvek formy odvádzania pozornosti mimo aktuálne dianie v skupine. Tiež uzavretosť, veľké a najmä nepriznané “komunitné” očakávania atď.

Ďalší cieľ

Tento seminár je tiež úvodným stretnutím v rámci nového projektu testovania tohoto spôsobu skupinovej práce pre vytvorenie kultúrno-spoločensky trvalo udržateľných komunitných súžití na Slovensku aj v Čechách. Projekt už má k dispozícii priestory, kde môže pokračovať ako cohousingové bývanie, či ekousadlosti. (Viac sa dozviete po skončení seminára a na stránkach komunity.vsieti.sk)

Facilitujú: Ing. Robo Jankovich, RND. Bc. Lenka Kočí a Mgr. Jana Jankovichová

Cena: 60€

Prihlasovanie: robo@vsieti.sk..

žiadne komentáre

Nie sú žiadne komentáre ...

Komentár môžete pridať vyplnením formulára uvedeného nižšie.

Pridať komentár

Copyright © 2019 | created by Leafnet